SUSUNAN ORGANISASI SENAT MAHASISWA (SEMA)

AKADEMI KESEJAHTERAAN SOSIAL “AKK” YOGYAKARTA

PERIODE TAHUN 2019/2020

 

Ketua
:

Aisa Ratna Sedanya
Wakil ketua:

Aji Nugrogo
Sekretaris:

Sella Apriyana
Bendahara:

Annisa Rahma Maylani
Div Kerohanian:

1. Salsabila Humairani


2. Masykur Habib Al-Furqon
Div Sosial:

1. Yohlanda Givsy


2. Dita Sari Pangestuti
Div PKM:

1. Eka Fajar Ramadhanti


2. Afifah Via Ramadanti
Div PJOR:

Tasya Dinda Saskiah