No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1.  Penerimaan Mahasiswa Baru  22 Januari – 1 September 2019
2.  KRS dan Perwalian Mahasiswa Lama  06 Februari – 08 Februari 2019
3.  Masa Perkuliahan Semester Gasal  12 Februari – 25 Mei 2019
4.  Ujian Tengah Semester  04 April – 09 April 2019
5.  Minggu Tenang  01 Juni – 16 Juni 2019
6.  Ujian Akhir Semester  17 Juni – 26 Juni 2019
7.  KHS  16 Juli 2019
8.  Yudicium  01 Agustus 2019
9.  Praktik Industri  21 Januari – 22 April 2019